Sveicināti Karalistē Piedāvājums viesiem Noteikumi Kā tas sākās Gadalaiki Kontakti

Fonds "Zilais Krusts"

reg. nr. LV40008153223

Druves, Bekas, Ledmanes pag.,

Lielvardes nov.

A/S Swedbank,

LV78 HABA 0551 0276 57969,

Tālrunis: 20646466,

E-pasts: nona.fabere@inbox.lv

© 2013 Trušu Karaliste

Lēdmanes daudzfunkcionālais centrs


Objekta adrese: Lielvārdes novads, Lēdmane, „Druvas” LV – 5011


Zemes gabala kadastra apzīmējums un kopējā platība (m2) - Nr. 74640070025; 44,4ha


Zemes gabala īpašnieks - Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais Krusts”

 

Daudzfunkcionālais centrs - pasākumi ilgtermiņā:

a) – kristietības pamatprincipu īstenošana;

b) – darba terapijas programma, kas sevī ietver gan būvniecību, metālapstrādi, vides sakopšanu, darbs ar dzīvniekiem -  jānodrošina darbības infrastruktūra;

c) – centra labiekārtošana, jaunu objektu būvniecība;

c) – brīvā laika pavadīšanas pasākumi;

d) – tūrisma objektu izstrāde (atbilstoši NATURA 2000 prasībām)


Kristietības pamatprincipu īstenošana

Lēdmanes centrā vienā no restaurētajām ēkām jau ir kapela, kas vienlaicīgi var uzņemt līdz 80 klausītājiem. Tiek celts jauns Dievnams, kas vienlaicīgi varēs uzņemt 3 reizes vairāk. Jaunā objekta funkcijas ir nodrošināt plašu pasākumu norisi gan piekļūšanu, gan ēdināšanu. Dievnama pagrabstāva ēdamzāle un virtuve nodrošina apkalpošanu pasākumiem arī brīvā dabā:

1. Pasākumi amfiteātrī (dabas parks);

2. Pasākumi tūrisma objektos.

 

Visām šīm darbnīcām ir jānodrošina darbības īstenošanas infrastruktūra:

1. Būvniecībai – gateris, galdniecības cehs;

2. Metālapstrādei – smēde, darbnīca;

3. Vides sakopšana tiks veikta nepārtraukti;

4. Darbs ar dzīvniekiem (trušu ferma, Kalifornijas sliekas, cūkas un citi mājlopi).


Centra labiekārtošana, jaunu objektu būvniecība;

1. Amfiteātra attīstība;

2. Upes krastam pietuvinātās pļavas kā atpūtas bāzes koncepcijas izstrāde;

3. Dievnams - sakrāla celtne, kas veidojas kā centrālais objekts;

4. Divu atdalīto spārnu (jaunās baznīcas labais un kreisais spārns) piesaiste atbilstoši ienestajām izmaiņām (izmaiņas ģenplānā):


Brīvā laika pavadīšanas pasākumi

Centrā tiek piedāvāts  iesaistīties dažādās aktivitātēs atbilstoši dalībnieka interesēm:

1. Aktīvais sports (riteņbraukšana, basketbols, vasaras un ziemas trases);

2. Interešu nodarbību darbnīcas (kokgriezumu, metālapstrāde, u.c.);

3. Pasākumi dabā (makšķerēšana, tūrisma takas objektu veidošana);

4. Datorklase, kas vienlaicīgi var uzņemt 5 interesentus.


Tūrisma objektu izstrāde (atbilstoši NATURA 2000 prasībām)

1. Trušu Karalistes objekta turpinājums;

2. Dabas takas piesaiste Ogres senlejas skaistākajām vietām un interešu objektu izveide:

2.1. Objekts kā vēstījums;

2.2. Aktīvā zona;

2.3. Meditācijas zona;


Sadarbībā ar LMA vides dizaina nodaļas pasniedzējiem un studentiem ir tapusi vīzija par Ogres upes senlejas attīstību nākotnē, kā atpūtas vietu.


Sadarbībā ar LAD (Lauku atbalsta dienestu)tiek uzsākta teritorijas labiekārtošana „Kempinga zona Ogres upes senlejā” Nr.12-04-ZL23-Z401201 00003 projekta realizācija, kura ietver gan piekļūšanu pie upes pasīvo un aktīvo zonu.


Uz augšu